by eLK_Administrator

Opoziv Certifikata

Ko može zahtijevati opoziv certifikata?

Zahtjev za opoziv certifikata podnosi:

 • korisnik certifikata u poslovnici MUP-a uz neposrednu provjeru identiteta na osnovu fizičke prisutnosti,
 • službenik za registraciju uz odgovarajući dokaz da je ispunjen jedan od uslova za opoziv iz 4.9.1 poglavlja,
 • sud ili nadležni organ državne uprave.

 

Okolnosti za opoziv certifikata su:

Po zahtjevu službenika za registraciju, nadležnog državnog organa ili samog korisnika certifikaciono tijelo vrši opoziv izdatog certifikata u sledećim slučajevima:

 • Ukoliko dođe do oglašavanja lične karte nevažećom u slučaju krađe ili gubljenja elektronske javne isprave,
 • Utvrdi da je podatak u certifikatu pogrešan ili je certifikat izdat na osnovu pogrešnih podataka;
 • Primi obavještenje da je potpisnik umro,
 • Utvrdi da su podaci za izradu elektronskog potpisa ili informacioni sistem potpisnika ugroženi na način koji utiče na pouzdanost i bezbjednost izrade elektronskog potpisa ili kad treće lice te podatke koristi na neprimjeren način;
 • Utvrdi da su podaci za provjeru elektronskog potpisa ili informacioni sistem davaoca elektronskih usluga povjerenja ugroženi na način koji utiče na bezbjednost i pouzdanost certifikata;
 • Prestaje sa radom ili mu je rad zabranjen, a izdatim certifikatima nije istekao rok važenja, osim ako elektronske usluge povjerenja ne prenese na drugog davaoca tih usluga;
 • Primi sudsku odluku ili upravni akt koji se odnose na važenje certifikata ili
 • Postoje drugi pravni razlozi predviđeni internim aktima iz člana 37 stav 4 Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.

Napomena:

Opoziv jednog od izdatih certifikata na ličnoj karti automatski povlači sa sobom opoziv drugog certifikata na ličnoj karti, bilo da se inicijalno opoziva kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski potpis ili certifikat za elektronsku identifikaciju.