by eLK_Administrator

Suspenzija certifikata

Zahtjev za suspenzijom certifikata dostavlja se registracionom tijelu, ovlašćenom službeniku sa povjerljivom ulogom koji dalje preduzima sve neophodne korake u procesu suspenzije certifikata. Zahtjev za suspenzijom certifikata dostavlja se u poslovnici MUP-a.

Suspenzija certifikata je privremeno onemogućavanje validnosti certifikata radi utvrđivanja opravdanosti okolnosti zbog kojih je certifikat suspendovan. Ukoliko se utvrdi da nisu postojale opravdane okolnosti zbog kojih je certifikat suspendovan certifikat se može ponovo aktivirati (poništenje suspenzije) i korisnik može nastaviti sa njegovom daljom upotrebom.

Suspendovani certifikati objavljuju se na listi opozvanih certifikata kao suspendovani, a njihov status putem OCSP servisa je suspendovan. Dok je certifikat u stanju suspenzije on se ne može koristiti za potrebe elektronske identifikacije ili formiranja kvalifikovanog elektronskog potpisa zavisno od namjene suspendovanog certifikata i treće strane ne mogu vršiti validaciju kvalifikovanog elektronskog potpisa ili ne mogu vršiti elektronsku identifikaciju lica čiji je certifikat suspendovan.

Ponovnom aktivacijom (poništenje suspenzije) certifikata on se briše iz liste opozvanih certifikata, a njegov status putem OCSP servisa postaje aktivan.

Zahtjev za poništenje suspenzije certifikata podnosi:

  • korisnik certifikata u poslovnici MUP-a uz neposrednu provjeru identiteta na osnovu fizičke prisutnosti,
  • sud ili nadležni organ državne uprave.