by eLK_Administrator

Upotreba certifikata

Certifikat za elektronsku identifikaciju 

Certifikat za elektronsku identifikaciju može se koristiti za digitalno potpisivanje i provjeru digitalnog potpisa samo za potrebe elektronske identifikacije, odnosno autentifikacije korisnika certifikata.

Certifikat za elektronsku identifikaciju koristi se za identifikaciju korisnika u okviru nacionalne šeme elektronske identifikacije.

Ovaj certifikat može se koristiti za autentifikaciju korisnika za pristup online servisima, ondnosno svuda gde je potrebno elektronski identifikovati korisnika certifikata.

Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani digitalni potpis

Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski potpis i pripadajući privatni ključ može se koristiti samo elektronsko potpisivanje i verifikaciju elektronskog potpisa za izradu kvalifikovanog elektronskog potpisa u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.

Kvalifikovani certifikati za kvalifikovani elektronski potpis se mogu koristiti za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa raznih tipova elektronskih transakcija.

U takve transakcije spadaju:

  • Transakcije elektronskog poslovanja građana sa elektronskom upravom,
  • Potpisivanje odnosno verifikaciju elektronskih dokumenata,

I druge elektronske transakcije za koje se primjenjuje kvalifikovani elektronski potpis.