by eLK_Administrator

Politika certifikacije davaoca usluga povjerenja TrustMe

Ova „Praktična pravila rada za izdavanje certifikata za kvalifikovani elektronski potpis i elektronsku identifikaciju“ (engl. Certificate policy and Certification Practice Statement for issuing Certificates for Electronic Signatures and Electronic identification, u daljem tekstu: CPS) opisuju postupke i procedure koje primjenjuje TrustME za izdavanje i upravljanje životnim vijekom produkcionih digitalnih certifikata za kvalifikovani elektronski potpis i certifikata za elektronsku identifikaciju (u daljem tekstu: elektronski certifikati ili certifikati).

Domen ovog CPS dokumenta su kvalifikovane usluge povjerenja koje pruža MNE eID CA1 certifikaciono tijelo iz TrustME hijerarhije certifikacionih tijela, a koje se odnose na izdavanje i upravljanje životnim ciklusom produkcionih elektronskih certifikata koji se izdaju na elektronskim ličnim kartama Crne Gore.