by eLK_Administrator

Ugovor o davanju usluga certificiranja

Ovim ugovorom uređuju se međusobna prava, obaveze i odgovornosti građana kojima se izdaje lična karta koja sadrži certifikate i Ministarstva, u vezi sa izdavanjem i korišćenjem certifikata.

Lična karta je elektronska javna isprava kojom građanin koji ima crnogorsko državljanstvo (u daljem tekstu: građanin) dokazuje identitet i državljanstvo.

Prilikom podnošenja zahtjeva građanin sa Ministarstvom zaključuje ugovor o izdavanju i korišćenju certifikata.

Prava i obaveze vezani uz korištenje certifkata

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte osoba potpisuje Ugovor o davanju usluga certificiranja putem kojeg izjavljuje da je upoznata s pravima i obvezama vezanim uz korištenja sertifikata. 

Prava i obveze svih učesnika u poslovnom procesu izdavanja i upotrebe certifikata su sastavni dio:

i

a koje izdaje davatelj usluga certificiranja. 
Opis važećih profila Certifikata

Pregled profila certifkata MNE eID PKI sistem