Često postavljana pitanja

1. Šta je lična karta i ko je obavezan da je posjeduje?

Lična karta je elektronska javna isprava kojom građanin koji ima crnogorsko državljanstvo dokazuje identitet i državljanstvo. Građanin koji je navršio 18 godina života i ima prebivalište u Crnoj Gori obavezan je da ima ličnu kartu.

2. Koja je razlika između lične karte i elektronske lične karte?

Elektronska lična karta omogućava elektronisku identifikaciju i kvalifikovani elektronski potpis i samim tim siguran pristup elektronskim servisima na području e-usluga.

Dosadašnja lična karta koristila se isključivo za fizičku identifikaciju građana Crne Gore. U novu ličnu kartu ugrađen je čip koji sadrži certifikat za elektronsku identifikaciju  koji služi za elektronsku potvrdu identiteta građanina kojem je izdata lična karta, kao i autentikaciju radi pristupa elektronskim uslugama, odnosno kvalifikovani certifikat za elektronski potpis koji ima istu pravnu snagu i zamjenjuje svojeručni potpis u skladu sa propisima iz ove oblasti.

3. Koji je rok važenja lične karte?

Lična karta se izdaje sa rokom važenja od deset godina. Djetetu mlađem od četiri godine života lična karta se izdaje sa rokom važenja od četiri godine. Građaninu starijem od 65 godina života lična karta se izdaje sa rokom važenja od 40 godina.

4. Gdje se podnosi zahtjev za izdavanje lične karte?

Zahtjev za izdavanje lične karte podnosi se Ministarstvu unutrašnjih poslova – Područnoj jedinici/filijali za građanska stanja i lične isprave, prema mjestu prebivališta.

5. Koji certifikati su sadržani u čipu lične karte?

U čipu elektronske  lične karte su sadržani certifikat za elektronsku identifikaciju i certifikat za kvalifikovani elektronski potpis.

6. Koliko košta certifikat za elektronsku identifikaciju i certifikat za kvalifikovani elektronski potpis?

Izdavanje certifikata je besplatno, a uslugu izdavanja certifikata iz člana 6 stav 2 Zakona o ličnoj karti vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Podrška

Kontaktirajte nas

Za više informacija u vezi elektronske lične karte pozovite nas na broj 020 415 140 ili nam pišite na e-mail: