by eLK_Administrator

Certifikati CA tijela

MNE eID CA certifikati

Da bi programi mogli da verifikuju certifikate koje je izdalo Certifikaciono tijelo MUP-a i da bi moglo da se izvrši uspješno verifikovanje kvalifikovanog elektronskog potpisa kojeg je formirao korisnik kome je certifikat izdalo Certifikaciono tijelo MUP-a, neophodno je da u Windows skladište certifikata instalirate oba certifikata “MNE eID CA1” i “MNE eID Root CA”.

Size: 4 KB
Published: 12/08/2020