by eLK_Administrator

eLK

Dobro došli na internet stranicu o elektronskoj ličnoj karti (eLK) građana Republike Crne Gore.

Svaka eLK sadrži lične identifikacione podatke koje su utisnuti na površini kartice i koji su u elektronskoj formi popunjeni u čipu kartice.

Osobe, u zavisnosti o njihovoj starosti, na čipu eLK dobijaju privatni i javni ključ te pripadajući certifikat.

  • Djetetu mlađem od 4 godine života lična karta se izdaje sa rokom važenja od 4 godine.

  • eLK izdata građaninu mlađem od 18 godina života sadrži certifikat za elektronsku identifikaciju.

  • Lična karta izdata građaninu starijem od 18 godina života sadrži certifikat za elektronsku identifikaciju i certifikat za kvalifikovani elektronski potpis.

  • Građaninu starijem od 65 godina života lična karta se izdaje sa rokom važenja od 40 godina. Građanin stariji od 65 godina života može koristiti ličnu kartu do isteka roka njenog važenja i poslije isteka roka važenja certifikata unijetih u čip lične karte. Ako građanin stariji od 65 godina života, po isteku roka važenja certifikata koji su unijeti u čip lične karte, želi i dalje da koristi certifikate, mora podnijeti zahtjev za izdavanje lične karte.

Više o certifikatima može se saznati ovdje.

Crnogorska elektronska lična karta ima sve funkcionalnosti evropske kartice građana što je čini interoperabilnom i prikladnom za korišćenje u elektronskom poslovanju na nacionalnom i Evropskom nivou. 

Osobe su dužne pažljivo koristiti i čuvati eLK, i preuzeti odgovarajuće mjere zaštite od zloupotrebe ili neautorizovanog korišćenja privatnog ključa.

Korištenje eLK

Prije korišćenja eLK osoba je dužna:

  • preuzeti Aktivacioni alat ovdje i
  • preuzeti i instalirati programski paket eLK Middleware (IDProtect) ovdje

Prije korišćenja eLK pažljivo pročitajte uputstva i informisati se o ispravnom načinu instalacije i korišćenja eLK.