by eLK_Administrator

Aktivacija eLK - PIN i PUK

eLK je moguće koristiti tek nakon što se prođe postupak aktivacije prema instrukcijama koje su dostupne na Portalu, a korištenjem aktivacionih podatka dobijenog u sigurnosnoj koverti.

Nakon prve prijave promijenite svoj lični  broj (PIN kod). Promijenite svoj lični  broj (PIN kod) i ukoliko posumnjate da je sa njim upoznato neovlašćeno lice. PIN kod ne smije da bude kraći od šest karaktera (kombinacija slova, brojeva i specifičnih karaktera) i ne duži od dvadeset alfanumeričkih znakova.

Tokom postupka aktivacije kartice postavlja se:

  • PIN za zaštitu identifikacionog privatnog ključa
  • PUK podatak koji se koristiti u slučaju da je PIN zaključan.

Upamtite ili zapišite PIN-ove i PUK. Ako zapišete PIN-ove i PUK, pobrinite se za to da ih smjestite na sigurnom mjestu.
Nikada ne čuvajte zapisane podatke o PIN i PUK brojevima uz svoju eLK ! 
Nestanak  elektronske lične karte obavezni ste odmah da prijavite Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Tokom korišćenja eLK osoba treba voditi računa o sljedećem:

  • Nakon 5 uzastopnih pokušaja unosa pogrešnog PIN-a kartica će se zaključati.
  • Zaključana kartica se može otključati korištenjem PUK koda.
  • Nakon 5 uzastopnih pokušaja unosa pogrešnog PUK-a kartica će se blokirati i osoba mora doći u MUP-u gdje će autorizovana osoba izvršiti deblokadu kartice.