by eLK_Administrator

Specifikacije čitača pametnih kartica

Za korištenje eLK potrebno je osigurati čitač pametnih kartica.

Ako Vaše računar nije opremljen integrisanim čitačem, potrebno je osigurati spoljni USB čitač kartica. 

U nastavku su minimalne tehničke specifikacije USB čitača pametnih kartica za eLK: 

  • ISO7816
  • usklađenost PC/SC
  • odgovarajući driver za operativni sistem računara
  • USB 2.0.